SPONSOREN SINT NICOLAASLOOP 4-12-2021

Nieuws-banner-1024-203.jpg

 

 nieuwj2018a

Donderdagavond 4 jan 2018 was de nieuwjaarsreceptie van Quo-Vadis. Met een redelijke opkomst nam onze voorzitter Tjeerd Koelewijn het woord voor een terugblik op het jaar 2017.

In de bestuursvergadering van 2017 hebben we afscheid genomen van Aleida de Graaf en Marja Koelewijn. Na en oproep onder de leden voor vervulling van deze vacatures konden we 2 nieuwe bestuursleden ad-interim verwelkomen, te weten: Janneke Heijnen en Margreet de Jong.

Ook hebben we in 2017 afscheid genomen van de trainers: Eef de Graaf en Jan Beentjes. Laatst genoemde hebben we nog 1 maal bereid gevonden een 5-tal assistent trainers op te leiden. Dit zijn: Annelies Schaap, Gonda Zuidersma, Evelien Moerenhout, Simone de Vries en Anja Reichard.
Alle trainers van Quo-Vadis worden bedankt voor hun geweldige inzet.

Om het aantal leden weer wat omhoog te krijgen hebben we in de 2e helft van 2017 weer een clinic georganiseert onder begeleiding van trainer Piet Wassenaar.
Meer dan 30 aanmeldingen konden hier voor worden ingeschreven en werden getraind om 5 km te kunnen hardlopen met de "Sint Nicolaasloop" als einddoel. Inmiddels is er een vervolgclinic van 25 personen van start gegaan om de aansluiting naar de andere groepen beter te laten verlopen. Deze worden wederom door Piet Wassenaar getraind naar een afstand van 10 km met de "Eemmeerloop" als eindstation.

Ook is er in 2017 een evenementen commissie van start gegaan die zich gaan inzetten voor het organiseren van ondermeer de "Eemmeerloop" en de "Sint Nicolaasloop"  Dit zijn: Alice Vedder, Karina de Vries en Magré ter Haar. Deze dames zitten vol met nieuwe ideeen en nieuw elan. Bedankt meiden en veel succes!

Op de komende jaarvergadering in maart, geeft de voorzitter aan dat zijn periode afloopt en hij zich niet meer beschikbaar stelt. Hij roept een ieder op om hierover na te gaan denken voor invulling van deze vacature. 

Tot slot wenst de voorszitter namens het bestuur van Quo-Vadis, alle leden een gezond, blessurevrij en sportief 2018 toe!