SPONSOREN SINT NICOLAASLOOP 4-12-2021

Michiel 
Maandag 6 januari was er weer de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie bij quo vadis.

Na een kort trainingsloopje was het clubhuis redelijk gevuld met qv leden.
Voorzitter Michiel Lelzs nam namens het bestuur het woord voor een kleine terugblik 2019 en een voorruitblik 2020.

Terugkijkend op 2019 was het opvallend dat er mooie grote opkomsten op de trainingsavonden waren.
Ook zijn er in het afgelopen jaar regelmatig door grote groepen de nodige wedstrijden gelopen.
Voor 2020 sprak hij de wens uit om ook in het nieuwe jaar weer prachtige wedstrijden te gaan lopen
en deed hierbij een oproep naar alle leden om dit eens te gaan ervaren.
We mogen terugkijken op een mooi jaar, met een stabiel ledenaantal, waar we weer trots mogen zijn op een geslaagde Eemmeerloop en Sint-Nicolaasloop.

Speciale dank ging er naar de evenementen commissie die daar hun handen vol aan hebben.
Teven werd er als blijk van waardering een klein presentje overhandigd aan alle trainers en bestuursleden
voor hun inzet van het afgelopen jaar.


De voorzitter wenste iedereen een gezond en sportief 2020 toe.