Uitslag coopertest (12 minuten) donderdag 12 november 2015
(groep van Piet Wasenaar)
 
 
Naam Afstand
Ad van de Haar 2320 meter
Ad van Halteren 2340 meter
Annelies Schaap 2570 meter
Edward Ruizendaal 2870 meter
Heleen Vink 2430 meter
Johan Krone 2315 meter
Karina de Vries 2250 meter
Margré ger Haar 2250 meter
Mariëlle Hendriksen 2340 meter
Siebrand Dijkema 2310 meter
Winny van de Geest 2350 meter
 
 
Klassering leeftijd in jaren
Vrouwen 20-29 30-39 40-49 50-59 vanaf 60
zeer zwak t/m 1454 t/m 1426 t/m 1372 t/m 1287 t/m 1237
zwak 1455-1620 1427-1552 1373-1477 1288-1397 1238-1345
matig 1621-1729 1553-1678 1478-1578 1398-1488 1346-1405
voldoende 1730-1830 1679-1758 1579-1678 1489-1578 1346-1405
ruim vold 1831-1981 1759-1897 1679-1817 1579-1678 1406-1500
goed 1982-2183 1898-2082 1818-1981 1679-1835 1642-1758
uistekend >2194 >2083 >1982 >1836 >1759
Mannen          
zeer zwak 1915 1883 1770 1625 1432
zwak 1916-2156 1884-2076 1771-1979 1626-1850 1433-1689
matig 2157-2333 2077-2237 1980-2140 1851-2011 1690-1850
voldoende 2334-2478 2238-2397 2141-2285 2012-2140 1851-1995
ruim vold 2479-2655 2398-2590 2286-2478 2141-2333 1996-2204
goed 2656-2911 2591-2847 2479-2750 2334-2606 2205-2525
uistekend >2912 >2848 >2751 >2607 >2526
 
 

Terug